ویزا بولتن های لاتاری 2016

VB-all

 

VisaBulletin

اولین ویزا بولتن لاتاری 2016 (برای ماه October ) اعلام شد (2800)
اگرکیس نامبر یا شماره پرونده شما بین بازه 1 تا 2800 است و همچنین تا قبل از اعلام این ویزا بولتن (یعنی ماه اوت) فرم DS-260 را پر کرده و فرستاده اید و همچنین کدرهگیری هم دریافت کرده اید واجد شرایط خواهید بود که جزء کسانی باشید که در ماه اکتبر مصاحبه آن ها انجام خواهد گرفت و بزودی نامه دعوت به مصاحبه شما جایگزین نامه قبولیتان خواهد شد.( برای مشاهده این ویزا بولتن دز سایت اصلی به اینجــا مراجعه فرمایید)


ویزا بولتن ماه November اعلام شد (3100)
اگرکیس نامبر یا شماره پرونده شما بین بازه 2800 تا 3100 است و همچنین تا قبل از اعلام این ویزا بولتن (یعنی ماه نوامبر) فرم DS-260 را پر کرده و فرستاده اید و همچنین کدرهگیری هم دریافت کرده اید واجد شرایط خواهید بود که جزء کسانی باشید که در ماه نوامبر مصاحبه آن ها انجام خواهد گرفت و بزودی نامه دعوت به مصاحبه شما جایگزین نامه قبولیتان خواهد شد.( برای مشاهده این ویزا بولتن در سایت اصلی به اینجــا مراجعه فرمایید)


ویزا بولتن ماه December اعلام شد (3600)
اگرکیس نامبر یا شماره پرونده شما بین بازه 3100 تا 3600 است و همچنین تا قبل از اعلام این ویزا بولتن (یعنی ماه دسامبر) فرم DS-260 را پر کرده و فرستاده اید و همچنین کدرهگیری هم دریافت کرده اید واجد شرایط خواهید بود که جزء کسانی باشید که در ماه دسامبر مصاحبه آن ها انجام خواهد گرفت و بزودی نامه دعوت به مصاحبه شما جایگزین نامه قبولیتان خواهد شد.( برای مشاهده این ویزا بولتن در سایت اصلی به اینجــا مراجعه فرمایید)


ویزا بولتن ماه January اعلام شد (4150)
اگرکیس نامبر یا شماره پرونده شما بین بازه 3600 تا 4150 است و همچنین تا قبل از اعلام این ویزا بولتن (یعنی ماه ژانویه) فرم DS-260 را پر کرده و فرستاده اید و همچنین کدرهگیری هم دریافت کرده اید واجد شرایط خواهید بود که جزء کسانی باشید که در ماه ژانویه مصاحبه آن ها انجام خواهد گرفت و بزودی نامه دعوت به مصاحبه شما جایگزین نامه قبولیتان خواهد شد.( برای مشاهده این ویزا بولتن در سایت اصلی به اینجــا مراجعه فرمایید)

 

 

 

درباره ی سینا

دیدگاهتان را بنویسید